Эволюция системы льгот и привилегий как предмет междисциплинарного анализа // Вісник Дніпропетровського університету, 2014, Т.22, Вип.24(1)

Викладач: Борисова Юлія Володимирівна
Рік видання: 2014
Автор: Борисова Юлія Володимирівна
Спеціалізація:

231 Соціальна робота

Опис:
Проаналізовано еволюцію системи пільг і привілеїв в контексті стратифікаційних процесів і становлення норм права, а також питання обґрунтованості окремих складників системи виключних прав та їх відповідності критеріям соціальної справедливості.