Суїцидальна превенція як важливий напрям соціальної політики // Філософія і політологія в контексті сучасної культури: Науковий журнал. – Вип. 2 (11). – Д.: ДНУ, 2016. – С. 60 – 67.

Викладач: Осетрова Оксана Олександрівна
Предмет: Суїцидологія
Рік видання: 2016
Автор: Осетрова Оксана Олександрівна
Спеціалізація:

231 Соціальна робота

Опис:
З’ясовано сутність процесу суїцидальної превенції. Подається обґрунтування актуальності розбудови програм суїцидальної превенції в сучасних реаліях існування України та світу. Акцентується увага на необхідності усвідомлення того, що суїцидальні показники слугують індикатором рівня розвитку та ефективності соціальної політики держави.

[скачано: 3]