Гендерні особливості соціального захисту населення // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ Науково-практичний журнал Випуск 6 Одеса 2015

Викладач: Пірог Людмила Анатоліївна
Рік видання: 2015
Автор: Пірог Людмила Анатоліївна
Спеціалізація:

231 Соціальна робота

Опис:
У статті розглядаються гендерні аспекти соціальної політики й соціального захисту населення. Представлена необхідність гендерної рівності між жінками та чоловіка- ми з метою забезпечення стабільного розвитку суспіль- ства. Акцентується увага на відмінності в соціальному становищі жінок і чоловіків і дотриманні принципу со- ціальної справедливості, що передбачає рівний доступ до суспільних ресурсів, створення рівних умов для саморе- алізації особистості.

[скачано: 2]