К проблеме перевода омонимичного каламбура

Викладач: Вотінцева Марина Леонідівна
Рік видання: 2012
Автор: Вотінцева М.Л.
Спеціалізація:

6.020303 (УТ) Філологія (англійська (переклад))

Опис:
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) № 1. Часть 1. С. 50-54.

[скачано: 1]