Некоторые возможности оптимизации толкования моносемантов

Викладач: Вотінцева Марина Леонідівна
Рік видання: 2011
Автор: Вотінцева М.Л.
Спеціалізація:

6.020303 (УТ) Філологія (англійська (переклад))

Опис:
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». - Том 24(63) №1. - Часть 1. - 2011 г. - С. 109 – 113.

[скачано: 1]