Стилістично нейтральна та емоційно забарвлена лексика у поезії Олександра Олеся

Викладач:
Рік видання: 2011
Автор: Гурко О.В.
Спеціалізація:
Опис:
Наукові записки. – випуск 96(1). - Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С.71-74.

[скачано: 9]