Thе mоdеrn pоlіtіcаl lеаdеrshіp іn Ukrаіnе // Вісник Дніпропетровського університету 2016 № 2

Викладач: Воронова Тетяна Володимирівна
Предмет: Політологія
Рік видання: 2016
Автор: Воронова Т. В.
Спеціалізація:

052 Політологія

6.030104 Політологія Політологія

6.030401 Політологія

7.03010401 Політологія Політологія

8.03010401 Політологія Політологія

Опис: