Демократизація освіти як важливий чинник розвитку громадянського суспільства – гендерний підхід

Викладач: Лясота Аліна Євгеніївна
Предмет: Політологія
Рік видання: 2016
Автор: Лясота А. Є.
Спеціалізація:

052 Політологія

6.030104 Політологія Політологія

6.030401 Політологія

7.03010401 Політологія Політологія

8.03010401 Політологія Політологія

Опис: