Психологічні особливості розвитку підлітків з інтернет-адикцією

Викладач: Фролова Наталія Вікторівна
Предмет:
Рік видання: 2015
Автор: Фролова Н.В.
Спеціалізація:

053 Психологія

053 Психологія

053 Психологія

Опис:
Социальная психология здоровья и современные информационные технологии : сб. научных статей I межд. науч.-практ. конференции, Брест, 14-15 апреля 2015 г. : в 2 ч. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; под общ. ред. Е.И. Медведской. – Брест : БрГУ, 2015. – Ч.2 – 320 с.

[скачано: 2]