Презентация эстетики венского модерна в драме Гуго фон Гофмансталя «Вчера»

Викладач: Пічугіна Тетяна Євгенівна
Рік видання: 2010
Автор: Пичугина Т.Е.
Спеціалізація:
Опис:
Наукові записки Харьківського національного педагогічного університетеу ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство – Харків: ППВ «Нове слово», 2010. – Вип. 4 (64). – Частина перша. – С. 91–101.

[скачано: 5]