Кризис идентичности и его отражение в анималистической образности произведений Гуго фон Гофмансталя

Викладач: Пічугіна Тетяна Євгенівна
Рік видання: 2011
Автор: Пичугина Т.Е.
Спеціалізація:

6.020303 (УН) Філологія (німецька)

8.02030302 (УН) Мова і література (німецька)

Опис:
Сучасні літературознавчі студії. Топос тварини як антропологічне дзеркало : зб. наук. праць / [редкол.: В. І. Фесенко (головний редактор) та ін.]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – Вип. 8. – С. 204–215.

[скачано: 3]