Троя в стихах Осипа Мандельштама: проблема лиризма

Викладач: Скуратовська Людмила Іванівна
Рік видання: 2011
Автор: Скуратовская Л.И.
Спеціалізація:
Опис:
Наукові записки ХДПУ ім. Г. Сковороди. Філологічні науки. – Харків : «Нове слово», 2011. – С. 101–117

[скачано: 1]