Фікціональний світ автобіографічної трилогії Еліаса Канетті

Викладач:
Рік видання: 2010
Автор: Ковальова Я. В.
Спеціалізація:

035 Філологія

Опис:
Сучасні літературознавчі студії. Модуси автобіографічного письма: зб. наук. праць. − Вип. 7 / Гол. ред.: В. І. Фісенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 81-89.