Диференціація полісемії й омонімії та еліптичні іменники

Викладач: Крайняк Оксана Миколаївна
Рік видання: 2013
Автор: Крайняк О.М.
Спеціалізація:

035 Філологія (германські мови і літератури, переклад включно)

Опис:
Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. – Вип. 15. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2013. – С. 246 – 254