Словотвірні ряди лексем та еліптичні іменники

Викладач: Крайняк Оксана Миколаївна
Рік видання: 2013
Автор: Крайняк О.М.
Спеціалізація:

035 Філологія (германські мови і літератури, переклад включно)

Опис:
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – Вип. 28. – К.: Університет „Україна”, 2013. – С. 44 – 51