Вплив субституції компонентів на модифікацію значення фразеологічних одиниць німецької мови (діахронічний аспект)

Викладач: Махоніна Наталія Геннадіївна
Рік видання: 2013
Автор: Махоніна Н.Г.
Спеціалізація:

035 Філологія (германські мови і літератури, переклад включно)

Опис:
Східнослов’янська філологія. – Випуск 24. Мовознавство. – Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – С. 190-200.

[скачано: 1]