Политический ребрендинг от противника как частный случай борьбы за лексику

Викладач:
Рік видання: 2015
Автор: Соколов Д. П.
Спеціалізація:

035 Філологія (германські мови і літератури, переклад включно)

Опис:
Наукові записки нац. ун-ту «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. пр. / укладачі: І. В. Ковальчук, та ін. – Острог: Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 315–318.

[скачано: 1]