Развитие семантики политически релевантной лексемы Aktivist в немецкоязычном публицистическом дискурсе

Викладач:
Рік видання: 2015
Автор: Соколов Д. П.
Спеціалізація:

035 Філологія (германські мови і літератури, переклад включно)

Опис:
Одеський лінгвістичний вісник. – № 6, том 2. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 94–97.

[скачано: 1]