Сирени XX століття: інтерпретації античного мотиву в новелах Р. Бредбері та Дж. Т. ді Лампедузи

Викладач: Шишкіна Ірина Василівна
Рік видання: 2012
Автор: Шишкіна І.В.
Спеціалізація:

035 Філологія (германські мови і літератури, переклад включно)

Опис:
Наукові записки Харківського національного педагогічного ун-ту ім. Г. С. Сковороди – Сер. Літературознавство. – В. 2 (70), ч. ІІ / [ред. колегія: Л. Г. Фрізман (гол. редактор), О. А. Андрущенко та ін.]. – Харків : ППВ «Нове слово», 2012. – с. 126 – 134.

[скачано: 1]