On the peculiarities of onomasiologic characteristics of complex-structure univerbs

Викладач: Дьячок Наталія Василівна
Рік видання: 2016
Автор: Дьячок Н. В.
Спеціалізація:

6.020303 (УР) Філологія (російська)

Опис:
Вестник Западно-казахстанского государственного университета. – №4 (64). – Уральск, 2016. С. 218-223.

[скачано: 2]