Задача Колмогорова про iснування абсолютно монотонної i кратно монотонної функцiї з заданими нормами похiдних

Викладач: Кофанов Володимир Олександрович
Рік видання: 2015
Автор: Коваленко О. В.
Спеціалізація:

111 Математика

Опис:
Доп. НАН України. Мат. і Прир. - Техн. науки. - 10. - 2015. C. 7 - 11.