Роль позитивних цінностей і властивостей особистості у попередженні емоційного вигорання педагога

Викладач: Грисенко Наталія Володимирівна
Рік видання: 2012
Автор: Грисенко Н.В., Носенко Е.Л.
Спеціалізація:

053 Психологія

8.03010201 Психологія ДПП

Опис:
Представлено теоретичне обґрунтування та результати емпіричної перевірки ролі рівня сформованості в педагога позитивних цінностей і відповідних їм властивостей особистості у запобіганні емоційному вигоранню. На підґрунті глибинного аналізу як внутрішніх, так і зовнішніх чинників емоційного вигорання, недостатньо чітко диференційованих у літературі з проблеми з точки зору їх відносної значущості у спричиненні вигорання, визначено провідну роль у запобіганні емоційному вигоранню педагога тих особистісних факторів, що забезпечують його задоволення собою як суб’єктом виконання основних педагогічних функцій – здобуття нових знань і передачі їх учням. З урахуванням ідей сучасної позитивної психології доведено, що до складу цих факторів входить, у першу чергу, цінність «мудрість», дотримування якої сприяє формуванню в педагога так званих «церебральних сильних рис», а саме: допитливості, любові до пізнання, відкритості новому досвіду, креативності, усвідомлення перспективи. Для фахівців у галузі психології, викладачів, аспірантів, наукових співробітників, студентів спеціальності «Психологія».

[скачано: 23]