Комунікативні особливості трилогу в сучасній українській драмі

Викладач: Корольова Валерія Володимирівна
Рік видання: 2015
Автор: Корольова В. В.
Спеціалізація:
Опис:
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 138. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 84–87.

[скачано: 1]