О роли внеаудиторной работы в формировании коммуникативной компетенции иностранных студентов

Викладач:
Предмет:
Рік видання: 2015
Автор: Петриченко І.Б.
Спеціалізація:
Опис:
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: зб. наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – С. 55–57.