Оказіональні антропоніми в художньо-літературному дискурсі (на матеріалі романістики П. Загребельного)

Викладач: Голікова Наталія Сергіївна
Рік видання: 2015
Автор: Голікова Н. С.
Спеціалізація:

6.020303 (УУ) Філологія (українська мова та література)

Опис:
Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство). – Випуск 21. – Вінниця, 2015. – С. 234–238.