Історико-топонімічні карти у формуванні інформаційного образу м.Дніпра

Викладач: Зеленська Любов Іванівна
Предмет:
Рік видання: 2016
Автор: Зеленська Л.І.
Спеціалізація:
Опис:
Розглянута роль історико-топонімічних карт у формуванні об’єктивного інформаційного образу міста Дніпра, підкреслена варіативність образів. Ключові слова: топонімія, м. Дніпро, імідж, географічний образ, історико-топонімічні карти. Рассмотрена роль историко-топонимических карт в формировании объективного информационного образа города Днепра, подчеркнута вариативность образов. Ключевые слова: топонимия, г. Днипро, имидж, географический образ, историко- топонимические карты. HISTORICAL-TOPONYMIC MAPS IN FORMING OF INFORMATION IMAGE OF DNIPRO The role of historical and toponymic maps in the formation of objective information image of the city Dnipro is considered, the variation images were accented. Key words: toponymy, Dnipro, image, the geographical image, historical and toponymic maps.

[скачано: 2]