ГЛОБАЛЬНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КОНЦЕПТУ // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Політологія. Вип 4 (1). 2012

Викладач: Конон Наталія Євгеніївна
Предмет:
Рік видання: 2012
Автор: Конон Н.Є.
Спеціалізація:
Опис: