Поглиблення інтеграційних процесів в ЄС як відповідь на виклики політичної та фінансово-економічної кризи // АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Теорія та історія публічного управління. № 5-6 (19-20) травень-червень 2015

Викладач:
Предмет:
Рік видання: 2015
Автор: Рудік О.М.
Спеціалізація:
Опис: