Засоби вираження індивідуально-авторського стилю в епістолярних текстах Олеся Гончара

Викладач: Ганжа Світлана Анатоліївна
Рік видання: 2013
Автор: Ганжа С.А.
Спеціалізація:
Опис:
Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м.Львів, 26-27 квітня 2013 року. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2013. – С.41-47.

[скачано: 4]