Гоголевская рефлексия в «Снах» и «Предсоньях» А.М. Ремизова

Викладач: Воєводіна Ольга Андріївна
Рік видання: 2011
Автор: Воєводіна О.А.
Спеціалізація:
Опис:
Х Гоголiвськi читання: зб. наукових праць матерiалiв мiжнародно науково конференцi (Полтава, 18–20 квiтня 2011 р.) / Полтавський нацiональний пед. ун-т iм. В.Г. Короленка; редкол.: М.I. Степаненко (головн. ред.), О.М. Нiколенко (заступ. головн. ред.) [та iн]. - Полтава: ПНПУ, 2011. - С. 77–80

[скачано: 2]