Мистецтво жити як проблема культурної самоідентичності в епістоляріях Василя Стуса

Викладач: Нарівська Валентина Данилівна
Рік видання: 2013
Автор: Нарівська В.Д.
Спеціалізація:

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

Опис:
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». – 2013. – № 2 (6). – С. 18 – 28.