Реліктові кордони на території сучасної Дніпропетровської області

Викладач: Зеленська Любов Іванівна
Предмет:
Рік видання: 2013
Автор: Зеленська Л.І.
Спеціалізація:
Опис:
Зеленська Л.І. Реліктові кордони на території сучасної Дніпропетровської області. -Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної конференції присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В.І. Біланюк, доц. Е.А. Іванов]. У 3-х томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Том 3. – 306 с. - с. 219-223