Проблеми сучасного підручника з географії України

Викладач: Лисичарова Галина Олександрівна
Предмет:
Рік видання: 2012
Автор: Г. О. Лисичарова, С. В. Столбцов
Спеціалізація:
Опис:
Стаття присвячена проблемам шкільних підручників з курсів географії України. Автори звертають увагу на проблеми текстового та ілюстративного компонентів підручників, організації практичних робіт та підготовки учнів до ДПА. Ключові слова: шкільний підручник, географія України, текстовий компонент, методичний апарат, проблеми використання підручника. Статья посвящена проблемам школьных учебников по курсам географии Украины. Авторы обращают внимание на проблемы текстового и иллюстративного компонентов учебников, организацию практических работ и подготовке учеников к ГИА. Ключевые слова: школьный учебник, география Украины, текстовый компонент, методический аппарат, проблемы использования учебника. The article deals with problems of school books of the courses geography of Ukraine. Great attention is paid problems with text and illustrative components of the school books, organization of practice and training for the State result examination. Key words: schoolbook, geography of Ukraine, text component, the methodological apparatus, problems of use the schoolbook.

[скачано: 3]