Деякі аспекти кореляції еволюції жіночого образу в європейських літературах

Викладач:
Рік видання: 2015
Автор: Бесараб О.М.
Спеціалізація:

035 Філологія (германські мови і літератури, переклад включно)

Опис:
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Зб. наук. праць. – Серія: «Філологія». – Вип. 16. – Одеса, 2015. – С. 75-77.

[скачано: 5]