СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕР- ЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОР- МАЦІЙ СОЦІОПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Викладач: Осетрова Оксана Олександрівна
Предмет:
Рік видання: 2013
Автор: Осетрова О.О. (відповідальний редактор)
Спеціалізація:
Опис:
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 квітня 2013 р. – Д.: ДНУ, 2013. – 138 с. У збірнику наукових праць подано матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції «Соціальна робота в Україні: сутність, основні на- прями, проблеми. Перспективи розвитку державної служби в умовах глоба- льних трансформацій соціополітичного простору України», що відбулася 26 квітня 2013 р. за умов тісної співпраці Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, зокрема, кафедри соціальної роботи, та Управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровсь- кій області. У збірник увійшли праці провідних фахівців у галузі соціальної роботи та державного управління м. Дніпропетровська, м. Кривого Рогу, м. Харкова, м. Запоріжжя тощо. Статті охоплюють соціальний, економічний, правовий, духовний та інші важливі аспекти зазначеної проблематики. Даний збірник наукових праць рекомендується студентам і аспірантам гуманітарних спеціальностей, державним службовцям, фахівцям у галузі со- ціальної роботи та державного управління.

[скачано: 3]