ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ПАВОДКОВОГО СТОКУ РІЧОК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ РЕЖИМУ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ РЕЛЬЄФУ SRTM30

Викладач: Довганенко Денис Олександрович
Предмет:
Рік видання: 2016
Автор: Жукова Ю.О., Довганенко Д.О.
Спеціалізація:
Опис:
Статтю присвячено аналізу впливу зарегульованості стоку річок Дніпропетровської області на формування їх паводкового стоку з використанням геоінформаційних систем та цифрової моделі рельєфу. В якості ЦМР було обрано SRTM30 4 покоління як найбільш вдалий за характеристиками та доступний варіант моделі. Алгоритм дослідженням був повністю реалізований на базі ГІС ArcGis. Аналіз розподілу опадів, що витрачається на заповнення штучних водойм в межах Дніпропетровської області дозволив з’ясувати, що водосховища перехоплюють до 5% опадів, які не потрапляють до природних водотоків, що дає змогу стверджувати про наявність незначного впливу на формування паводкового стоку річок. Найбільшу зарогульованість поверхневого стоку мають малі річки Мокра Сура та Саксагань. Оценка формирования паводочного стока рек Днепропетровской области в условиях режима его регулирования с использованием цифровой модели рельефа SRTM30 Жукова Ю.А., Довганенко Д.А. Статья посвящена анализу влияния зарегулированности стока рек Днепропетровской области на формирование их паводочного стока используя геоинформационных систем и цифровой модели рельефа. В качестве ЦМР было выбрано SRTM30 4 поколения, как наиболее удачный по характеристикам и доступный вариант модели. Алгоритм исследования был полностью реализован на базе ГИС ArcGis. Анализ распределения осадков, который расходуется на заполнение искусственных водоемов в пределах Днепропетровской области позволил выяснить, что водохранилища перехватывают до 5% осадков, которые не попадают в природные водотоки, что позволяет утверждать о наличии незначительного влияния на формирование паводочного стока рек. Наибольшую зарегулированность поверхностного стока имеют малые реки Мокрая Сура и Саксагань. Assessment of the flood runoff of rivers in Dnipropetrovsk region under the conditions of its run-off control using digital elevation model SRTM30 Zhukova J.O., Dovhanenko D.O. The paper deals with assessment of the run-off control influence on the river flood runoff in Dnipropetrovsk oblast using geographic information system and digital elevation model. In this research as base of the digital elevation model was chosen fourth generation of SRTM 30 in case of its acceptable characteristics and availability in the web source. The research algorithm is implemented in ArcGis platform. Analysis of precipitation distribution between reservoirs filling and the river`s runoff formation in the territory of Dnipropetrovsk oblast allowed to find out that all over 5% of the precipitation volume is intercepted with reservoirs and in that case its allow to claim that affecting of run-off control is negligible. At the same time, the main affecting of run-off control on river flood runoff formation is occurred on small rivers like Mokra Sura and Saksagan.