Теоретичні аспекти вив¬чення стратегій подо¬лання стану самотності студентів // Збірник наукових праць Кам’я¬нець-Подільського національного універ¬ситету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В. І. Співа¬ка. – Вип. XХVII, Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Поділь¬ський: Медобори-2006, 2016. – С. 79 – 88.

Викладач: Гриценко В.А.
Предмет:
Рік видання: 2016
Автор: Гриценко В.А.
Спеціалізація:
Опис:
У статті узагальнено сучасні класифікації стратегій подолання стану самотності студентів за критерієм їх ефективності. Під стратегіями подолання стану самотності розуміється комплекс дій студентів, спрямованих на подолання негативного впливу стану самотності на їхній особистісний розвиток, і досягнення студентами адаптації до життєвих кризових ситуацій, пов’язаних із станом самотності.

[скачано: 1]