Практикум iз курсу «Вища математика». Диференцiальне числення функцiй однiєї змiнної

Опис:
Викладено стислi теоретичнi вiдомостi i детальнi розв’язання практичних завдань з роздiлу вищої математики: «Диференцiальне числення функцiй однiєї змiнної». Наведено варiанти iндивiдуального домашнього завдання i приклади тестiв з вiдповiдями. Призначений для студентiв усiх спецiальностей, якi вивчають дисциплiну «Вища математика».

[скачано: 16]