Навчальний посібник до вивчення курсу «Фізика інформаційно-телекомунікаційних систем». Шуми пристроїв телекомунікацій

Викладач: Дробахін Олег Олегович
Рік видання: 2017
Автор: О. О. Дробахін, В. І. Магро, В. Д. Рябчій, Д. Ю. Салтиков.
Спеціалізація:

105 Прикладна фізика та наноматеріали

105 Прикладна фізика та наноматеріали

105 Прикладна фізика та наноматеріали

6.040204 Прикладна фізика КТТ

6.040204 Прикладна фізика КПК

7.04020401 Прикладна фізика КТТ

7.04020401 Прикладна фізика КПК

8.04020401 Прикладна фізика КТТ

8.04020401 Прикладна фізика КПК

Опис:
Класифіковано електричні шуми, описано їх характеристики та фактори, що їх обумовлюють. Наведено шумові параметри двополюсників, пасивних й активних чотириполюсників, а також їх сполучень. Розглянуто шумові моделі поширених напівпровідникових пристроїв, антен і радіоприймальної системи в цілому. Описано шуми процесу перетворення аналогового сигналу на цифровий, сформульовано шляхи мінімізації шумів перетворення. Викладено відомості щодо спотворень сигналів під час передачі через канали зв’язку та способи їх зменшення.

[скачано: 8]