Методичні рекомендації для проходження переддипломної практики студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення

Викладач:
Рік видання: 2017
Автор: д.т.н., проф. Байбуз О.Г., к.ф.-м.н., доц. Божуха Л.М., ст. викл. Сегеда Н.Є.
Спеціалізація:

121 Програмна інженерія

Опис:
У методичних рекомендаціях наведено мету і задачі переддипломної практики бакалаврів спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення

[скачано: 26]