Медична біологія

Викладач: Рожнева Ірина Леонідівна
Рік видання: 1916
Автор: проф. Шевченко Т.М., ст.викладач Рожнева І.Л.
Спеціалізація:
Опис:
Посібник складений відповідно до програми з дисципліни «Медична біологія». Вміщено стислу інформацію, необхідну для засвоєння дисципліни. Розглянуті такі питання, як склад клітини, спадковий апарат клітини, основи спадковості та генетики людини, методи вивчення спадковості, деякі спадкові хвороби людини.