ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З КУРСУ «ОРГАНІЧНА ХІМІЯ» ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Викладач:
Рік видання: 2012
Автор: М.Ф. Сеферова, І.М, Тарабара
Спеціалізація:

6.040101 Хімія

Опис:
Лабораторний практикум

[скачано: 72]