РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПП 3.19 «Теорія та практика перекладу»

Викладач:
Рік видання: 2016
Автор: Біднова Ю.І.
Спеціалізація:

6.030204 Міжнародна інформація Міжнародна інформація

Опис:
Робоча програма «Теорія та практика перекладу» для студентів за напрямом підготовки «Міжнародна інформація».