Посібник «Learning English Idioms. Вивчаймо англійські ідіоми»

Викладач: Алексєєв Вадим Сергійович
Рік видання: 2014
Автор: Алексєєв В.С.
Спеціалізація:
Опис:
Посібник складається з двох розділів. Перший розділ містить тестові завдання, за допомогою яких можна перевірити знання сучасних англійських та американських ідіом. Другий розділ ілюструє вживання деяких ідіом у контексті, а також включає вправи для розвитку навичок говоріння з використанням цих ідіом. Посібник містить ключі до тестових завдань та вправ, що надає можливість використовувати його не тільки на аудиторних заняттях, але й для самостійної роботи. Для студентів-філологів та осіб, що вивчають англійську мову самостійно.

[скачано: 23]