Курс лекцій з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології» (електронна версія)

Викладач:
Рік видання: 0
Автор: Носенко Е.Л.
Спеціалізація:

053 Психологія

Опис:
Курс лекцій містить стислий огляд теорій і моделей особистості (викладений у підручнику Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршави "Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості". - Д.: Вид-во ДНУ, 2010 і доповнений у 2017 році), які дають уявлення про дослідження: особистісної динаміки; структури особистості; дослідження саморегуляції особистості, що базуються на контекстуалізованому підході до вивчення так званих «динамічних рис», представленому когнітивно-адаптивною теорією, соціально-когнітивною теорією; когнітивно-афективною моделлю особистості; когнітивно-експерієнціальною теорією. Курс лекцій дає уявлення також про інтегративний підхід до описання індивідуальності, представлений дослідженнями особистісної ідентичності засобами наративів, багатовимірною ієрархічною моделлю Я-концепції, факторною шкалою самосвідомості і мотиваційними рисами особистості. Огляд завершується аналізом імпліцитного підходу до дослідження особистості, у межах якого особистісні характеристики оцінюються опосередковано, зокрема через вимірювання латентних періодів моторних реакцій. Курс лекцій предназначений для магістрів та аспірантів спеціальності «Психологія».

[скачано: 45]