Завдання до самостійної роботи з дисципліни Література країни, мова якої вивчається як ОІМ (японська) і нові художні тенденції та літературний процес

Викладач: Селігей Володимир Володимирович
Рік видання: 2017
Автор: Селігей В.В.
Спеціалізація:

6.020303 (УЯ) Філологія (японська)

Опис: