Посібник до вивчення курсу «Економетрія»

Викладач: Карнаух Євген Володимирович
Предмет:
Рік видання: 2013
Автор: Карнаух Є.В.
Спеціалізація:

112 Статистика

Опис:
Систематизовано викладено основи економетричного моделювання. Значну увагу приділено вивченню лінійних регресійних моделей. Матеріал посібника подано досить строго, базові твердження сформульовано у вигляді теорем. Частину матеріалу наведено без детального обґрунтування, що пов'язано або з технічною складністю доведення певних тверджень, або з тим, що результати мають лише рекомендаційний характер і одержані на основі емпіричних міркувань. Для студентів механіко-математичного факультету ДНУ спеціальності "Статистика".

[скачано: 19]