Посібник до вивчення курсу «Математичні моделі фінансової економіки»

Викладач: Карнаух Євген Володимирович
Предмет:
Рік видання: 2012
Автор: Карнаух Є.В.
Спеціалізація:

112 Статистика

Опис:
У систематизованому вигляді викладено основи базових моделей фінансової економіки. Основну увагу приділено вивченню детермінованих та стохастичних фінансових схем. Це дає можливість стандартизувати найпростіші методи дослідження фінансових операцій. Основні методи описано не строго, проте це дозволяє пояснити деякі класичні результати, зокрема фундаментальну теорему оцінки активів, із застосуванням лише базових понять теорії ймовірності. Для студентів механіко-математичного факультету ДНУ спеціальності "Статистика".

[скачано: 6]