Презентація інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Викладач: Бєлозерцев Василь Сергійович
Рік видання: 2017
Автор: Бєлозерцев Василь Сергійович
Спеціалізація:

051 Економіка (Прикладна статистика)

Опис:
Предметом вивчення навчальної дисципліни є обліково-аналітична інформація підприємств, спеціалізовані, інтегровані та комплексні програми автоматизації обліку та аудиту. Метоювикладання навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних і практичних знань у галузі побудови і функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання в обліку та аудиті