Презентація управлінськи інформаційні системи в аналізі і аудиті

Викладач: Бєлозерцев Василь Сергійович
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Белозерцев Василь Сергійович
Спеціалізація:

051 Економіка (Прикладна статистика)

Опис:
Метою викладання навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні» є засвоєння студентами знань про створення й використання в управлінні інформаційних систем і технологій обліку, фінансового та економічного аналізу та аудиту

[скачано: 24]